Lime Juice Poderมะนาวผง

น้ำมะนาวผง 100%

รายละเอียดสินค้า น้ำมะนาวผงจากธรรมชาติ โดยการนำน้ำมะนาวสดจากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการสเปรย์ ดราย (Spray Dring) ให้อย่ในรูปของผง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งานและการเก็บรักษา ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว สามารถเติมลงในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆได้โดยตรง ทั้งในรูปแบบของผง หรือนำไปละลายในน้ำร้อนก่อนก็ได้ (สามารถละลายเป็นน้ำมะนาวสำเร็จรูปได้ โดยใช้อัตราส่วน ผงมะนาว 1 ต่อ น้ำร้อน 30 ส่วน) เพิ่มกลิ่นและรสชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสามารถนำไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำมะนาวก็ได้ ราคาสินค้า บรรจุ 1 Kg ราคา 510 บาท การนำไปใช้ การเก็บรักษา อายุการเก็บของสินค้า(Shelf Life) – 9 เดือนนับจากวันที่ผลิต เช่น ผลิต วันที่ 01/01/2012 ก็จะหมดอายุในวันที่ 01/10/2012 การจัดเก็บสินค้า(Storage Condition) – เก็บสินค้าในที่แห้งและเย็น ไม่โดนความชื้นและแสงแดด โดยซีลปิดปากถุงทุกครั้งหลังการใช้งาน (สามารถเก็บในตู้เย็นได้) Comments […]


รายละเอียดสินค้า

น้ำมะนาวผงจากธรรมชาติ โดยการนำน้ำมะนาวสดจากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการสเปรย์ ดราย (Spray Dring) ให้อย่ในรูปของผง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งานและการเก็บรักษา ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว สามารถเติมลงในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆได้โดยตรง ทั้งในรูปแบบของผง หรือนำไปละลายในน้ำร้อนก่อนก็ได้ (สามารถละลายเป็นน้ำมะนาวสำเร็จรูปได้ โดยใช้อัตราส่วน ผงมะนาว 1 ต่อ น้ำร้อน 30 ส่วน) เพิ่มกลิ่นและรสชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสามารถนำไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำมะนาวก็ได้

ราคาสินค้า

  • บรรจุ 1 Kg ราคา 510 บาท

การนำไปใช้

การเก็บรักษา

อายุการเก็บของสินค้า(Shelf Life) – 9 เดือนนับจากวันที่ผลิต เช่น ผลิต วันที่ 01/01/2012 ก็จะหมดอายุในวันที่ 01/10/2012

การจัดเก็บสินค้า(Storage Condition) – เก็บสินค้าในที่แห้งและเย็น ไม่โดนความชื้นและแสงแดด โดยซีลปิดปากถุงทุกครั้งหลังการใช้งาน (สามารถเก็บในตู้เย็นได้)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

image